Infekční onemocnění na MŠ

Upozorňujeme rodiče, že se na žluté třídě objevila spála. Spála obvykle začíná horečkou, zimnicí, nevolností, rozvojem angíny. Časté jsou i bolesti hlavy, břicha, zvracení, zduření uzlin na krku. Během 2 dnů dojde k postupnému výsevu vyrážky, která se šíří od podbřišku na trup a vnitřní strany stehen. V obličeji pozorujeme zarudnutí tváří  s vyblednutím kolem úst. V případě  příznaků, kontaktujte lékaře a nahlaste to v MŠ.                                  

                                                                                             Děkujeme.

Číst dále

Akce od 3.10. do 7.10.2022

Pondělí 3.10. – návštěva knihovny – modrá třída.

Úterý 4.10. –  výuka anglického jazyka pro přihlášené děti z modré a žluté třídy.

Čtvrtek 6.10. –  výchovně vzdělávací ekologický program Na návštěvě u netopýrů – během dopoledne se vystřídají všechny třídy. Život netopýrů přiblíží dětem  netopýřice Lucka. Vstupné 60,-Kč.

Hrací den se svou hračkou z domova.  Prosíme, nedávejte dětem zbraně a drahé hračky.

Pátek 7.10. – míčové hry – sportovní projekt – pouze pro předškoláky- zdarma.

                                                                                  Děkujeme za spolupráci.

Číst dále

Provoz MŠ ve školním roce 2022/23

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek.                                                                           Vstup do budovy je možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je 100,-Kč. Při ukončení docházky vám bude záloha vrácena.  Můžete si vzít 2 čipy, v případě potřeby ještě jeden. Bližší informace jsou upřesněny v samostatném dokumentu nebo  se můžete informovat u učitelky na třídě.                                                                                                                        Poplatky v tomto školním roce budou 550,- Kč. Stravné bude 34,-Kč, pro děti s odkladem  ŠD 37,-Kč...

Číst dále

Depistáž v MŠ

V měsících říjnu a listopadu bude v MŠ  probíhat depistáž předškolních dětí, kterou budou realizovat kvalifikovaní odborní pracovníci z  Pedagogicko  psychologické poradny z Karlových Varů. Více se dozvíte na třídních schůzkách dne 22.9. Výstupem bude zpráva pro zákonné zástupce a metodické doporučení pro pedagogické pracovníky MŠ, na co zacílit následný rozvoj oslabených oblastí u dětí. Zákonní zástupci budou mít v lednu možnost konzultovat danou zprávu s pracovnicemi PPP. Zpráva  pak bude zákonným zástupcům předškolních dětí předána v obálce  nebo jim bude poslána na      e-mail.

Ve spolupráci s PPP bude MŠ pokračovat i nadále.

 

 

 

 

Číst dále

Knihovna pro všechny

Chceme vás informovat, že v hale MŠ a v šatně modré třídy byla instalována malá knihovna.  Princip knihovny je jednoduchý.            Z knihovny si můžete vzít jakoukoli knížku a nechat si ji, na jak dlouhou dobu chcete. A naopak zase můžete svou knížku do knihovny odložit. Pokud vás nějaká kniha zaujme, můžete si ji nechat a přinést za ni jinou. Knihy  jsou k dispozici všem, zapůjčení je bezplatné.  Knihu si můžete vypůjčit k příjemnému posezení s vašimi dětmi u vás doma.

 

 

 

Číst dále

Elektronické zabezpečení budovy

Od 2.září 2020 bude vstup do MŠ elektronicky uzavřen z důvodu zajištění větší bezpečnosti dětí a zabránění volného pohybu cizích osob. Ke vstupu do MŠ lze použít dva způsoby: za použití čipu nebo pomocí zvonku.

  • Čipy si můžete od 1.září vyzvednout proti podpisu u účetní v kanceláři.
  • Na rodinu je počítáno se dvěma čipy, cena jednoho čipu je 100,-Kč. Při ukončení docházky jste povinni čip vrátit a záloha vám bude vrácena. Čip bude odhlášen z evidence. Čip je majetkem MŠ.
  • Při ztrátě čipu vám nebude záloha vrácena a musíte si zakoupit nový čip.
  • Při  vstupu do budovy přiložíte čip ke čtečce u dveří, po vstupu se po několika vteřinách  dveře  opět zablokují. Při odchodu přejedete rukou tlačítko u dveří...
Číst dále