Hlavní strana

Akce od 9.5. – 13.5. 2022

Pondělí 9.5. – výuka anglického jazyka pro přihlášené děti- přesunuto z úterý. Úterý 10.5. – Závodivé hry MDDM v  Zámeckém parku – netradiční narozeninové a veselé soutěže v Zámeckém parku-  pouze pro předškolní děti- 9.30 hod. Dejte dětem sportovní oblečení a obutí a do batůžku pití. Středa 11.5. – zápis do MŠ na školní rok […]

Den otevřených dveří, Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/23

Dle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) proběhne zápis do ostrovských mateřských škol ve dnech 2. – 16. května  2022.   Zápis dětí do MŠ  se uskuteční  registrací na internetovém portálu : https://zapis.ostrov.cz.                         […]

Prázdninový provoz

Mateřská škola bude otevřena od 4.7. 2022 do 31.7. 2022  pro všechny děti z ostatních mateřských škol Ostrov  – kromě MŠ Ostrov, Masarykova 1195. Naše MŠ bude uzavřena od 1.8.2022 do 28.8 2022. Bližší informace k žádostem a k placení budou upřesněny v květnu.  

Depistáž v MŠ

V měsících říjnu a listopadu probíhala v MŠ depistáž předškolních dětí, kterou realizovali kvalifikovaní odborní pracovníci z  Pedagogicko  psychologické poradny z Karlových Varů. Výstupem bude zpráva pro zákonné zástupce a metodické doporučení pro pedagogické pracovníky MŠ na co zacílit následný rozvoj oslabených oblastí u dětí. Zákonní zástupci budou mít v lednu možnost konzultovat danou zprávu […]

Provoz MŠ ve školním roce 2021/22

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek.            Vstup do budovy je možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je 100,-Kč. Při ukončení docházky vám bude […]

Otevření MŠ

Od pondělí 26. dubna je MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti povinného testování a nošení roušky. Upozorňujeme, že do MŠ nebudou přijaty děti se symptomy jakéhokoliv onemocnění. Žádáme rodiče, aby při vstupu do MŠ použili dezinfekci a v MŠ se pohybovali v respirátoru jen nejnutnější dobu.  S dítětem vstupuje do MŠ pouze jeden rodič. […]

Knihovna pro všechny

Chceme vás informovat, že v hale MŠ a v šatně modré třídy byla instalována malá knihovna.  Princip knihovny je jednoduchý.            Z knihovny si můžete vzít jakoukoli knížku a nechat si ji, na jak dlouhou dobu chcete. A naopak zase můžete svou knížku do knihovny odložit. Pokud vás nějaká kniha zaujme, můžete si ji nechat […]

Roušky

Upozorňujeme, že od 10.9. musí mít rodiče při vstupu do MŠ roušku. Dětí a zaměstnanců MŠ se nošení roušky netýká. Žádáme vás o použití dezinfekce při vstupu do MŠ.                                                                                                      Děkujeme

Elektronické zabezpečení budovy

Od 2.září 2020 bude vstup do MŠ elektronicky uzavřen z důvodu zajištění větší bezpečnosti dětí a zabránění volného pohybu cizích osob. Ke vstupu do MŠ lze použít dva způsoby: za použití čipu nebo pomocí zvonku. Čipy si můžete od 1.září vyzvednout proti podpisu u účetní v kanceláři. Na rodinu je počítáno se dvěma čipy, cena jednoho […]

Angličtina není dřina

Od října byla na MŠ zahájena výuka anglického jazyka pod záštitou Mgr. Lenky Teturové. Výuka probíhá hravou formou, dle nejnovějších celosvětových trendů v rámci jazykového vzdělávání dětí.