Hlavní strana

Inzerát

Hledáme do našeho kolektivu školního asistenta na 2,5 hod./denně a učitelku MŠ  na 2 hod./denně na překrývání. Oba úvazky je možné spojit. Platové zařazení dle dosaženého vzdělání a praxe. Nástup od 1.9.2022. Bližší informace u ředitelky  MŠ  725182347 nebo můžete psát na  : patockova.h@seznam.cz                       […]

Informativní schůzky

Informativní schůzky pro nové rodiče se uskuteční 29.8. 2022 od 15.30 hod. na zelené třídě. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá před nástupem vašeho dítěte do MŠ. Pro vstup do MŠ je nutný čip, který bude možné si tento den zakoupit . Záloha na čip je 100,-Kč a bude vám pak vrácena při […]

čipy – vrácení

Školáci, kteří už nebudou potřebovat čipy, je mohou vrátit 30.8. od  12.00 do 16.00 hodin  5.9. od 12.00 do 16.00 hodin vrátíme Vám zálohu za čip

Prázdninový provoz 2022

Od 4.7. do 29.7. 2022 bude naše MŠ  zajišťovat  provoz i pro děti z ostatních MŠ / mimo MŠ Masarykova/. Z ostatních MŠ  je přihlášeno celkem 53 dětí, které budou začleněny  do 3 tříd mezi naše děti. Na nástěnce budou vyvěšeny seznamy dětí, na kterou třídu budou docházet. Upozorňujeme, že v současné době se vyskytuje na […]

ZÁPISY na školní rok 2022/2023

Informace k zápisům do MŠ Krušnohorská na školní rok 2022/2023

Den otevřených dveří, Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/23

Dle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) proběhne zápis do ostrovských mateřských škol ve dnech 2. – 16. května  2022.   Zápis dětí do MŠ  se uskuteční  registrací na internetovém portálu : https://zapis.ostrov.cz.                         […]

Prázdninový provoz

Mateřská škola bude otevřena od 4.7. 2022 do 31.7. 2022  pro všechny děti z ostatních mateřských škol Ostrov  – kromě MŠ Ostrov, Masarykova 1195. Naše MŠ bude uzavřena od 1.8.2022 do 28.8 2022. Bližší informace k žádostem a k placení budou upřesněny v květnu.  

Depistáž v MŠ

V měsících říjnu a listopadu probíhala v MŠ depistáž předškolních dětí, kterou realizovali kvalifikovaní odborní pracovníci z  Pedagogicko  psychologické poradny z Karlových Varů. Výstupem bude zpráva pro zákonné zástupce a metodické doporučení pro pedagogické pracovníky MŠ na co zacílit následný rozvoj oslabených oblastí u dětí. Zákonní zástupci budou mít v lednu možnost konzultovat danou zprávu […]

Provoz MŠ ve školním roce 2021/22

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek.            Vstup do budovy je možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je 100,-Kč. Při ukončení docházky vám bude […]

Otevření MŠ

Od pondělí 26. dubna je MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti povinného testování a nošení roušky. Upozorňujeme, že do MŠ nebudou přijaty děti se symptomy jakéhokoliv onemocnění. Žádáme rodiče, aby při vstupu do MŠ použili dezinfekci a v MŠ se pohybovali v respirátoru jen nejnutnější dobu.  S dítětem vstupuje do MŠ pouze jeden rodič. […]