Hlavní strana

Roušky

Upozorňujeme, že od 10.9. musí mít rodiče při vstupu do MŠ roušku. Dětí a zaměstnanců MŠ se nošení roušky netýká. Žádáme vás o použití dezinfekce při vstupu do MŠ.                                                                                                      Děkujeme

Elektronické zabezpečení budovy

Od 2.září 2020 bude vstup do MŠ elektronicky uzavřen z důvodu zajištění větší bezpečnosti dětí a zabránění volného pohybu cizích osob. Ke vstupu do MŠ lze použít dva způsoby: za použití čipu nebo pomocí zvonku. Čipy si můžete od 1.září vyzvednout proti podpisu u účetní v kanceláři. Na rodinu je počítáno se dvěma čipy, cena jednoho […]

Provoz MŠ ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek. Od  2.září bude vstup do budovy elektronicky uzavřen a vstup bude možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je […]

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

Všechny děti, které podaly přihlášku k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021, byly přijaty. Předpokládaný termín informativních schůzek je 24.8.2020 od 15.30 hod.                                                                                                                      Těšíme se na Vaši návštěvu.  

Letní prázdniny 2020

Mateřská škola bude v době od 27.7. 2020 do 21.8.2020 uzavřena. V době od 1.7. 2020 do 24.7.2020 bude otevřena pro své vlastní děti a pro děti z MŠ Halasova. V době uzavření naší MŠ mohou děti navštěvovat MŠ Halasova. Žádosti o přeřazení si můžete od 25.5. vyzvednout na modré třídě. Vyplněnou žádost musíte odevzdat […]

PLACENÍ stravného a poplatků na září 2020

Placení stravného a poplatků září 2020 středa 16.9. od 7,00 do 16,00 hodin 32,-Kč x 21 dní + poplatky 540,- Kč předškoláci poplatky neplatí    

Angličtina není dřina

Od října byla na MŠ zahájena výuka anglického jazyka pod záštitou Mgr. Lenky Teturové. Výuka probíhá hravou formou, dle nejnovějších celosvětových trendů v rámci jazykového vzdělávání dětí.

Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání

Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání

Platba za školku na š.r. 2019/2020

Způsob placení poplatků a stravného v MŠ

MAS a MAP

MAS Krušné hory, o.p.s. odkaz na školský portál ORP Ostrov – Školský portál ORP Hurá do lavic