Hlavní strana

Otevření MŠ

Od pondělí 26. dubna je MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti povinného testování a nošení roušky. Upozorňujeme, že do MŠ nebudou přijaty děti se symptomy jakéhokoliv onemocnění. Žádáme rodiče, aby při vstupu do MŠ použili dezinfekci a v MŠ se pohybovali v respirátoru jen nejnutnější dobu.  S dítětem vstupuje do MŠ pouze jeden rodič. […]

PLACENÍ stravného a poplatků na květen 2021

Placení stravného a poplatků květen 2021

Doplnění informací k zahájení provozu od 12.4.2021

Provoz V MŠ budou v provozu 2 třídy s 15 dětmi – jedna třída pro předškolní děti/modrá/ a druhá třída pro děti , jejichž rodiče patří do skupiny vybraných profesí /žlutá/ – jsou uvedeny předcházejícím příspěvku. Tyto rodiče doloží potvrzení od zaměstnavatele / do 3 dnů/ Rodiče těchto dětí ztrácejí nárok na krizové ošetřovné, pokud dítě do MŠ […]

Provoz MŠ od 12.4.2021

Od 12.4.2021 bude MŠ otevřena pro předškolní děti.  děti se budou 2x týdně testovat Ag neinvazivními testy/stěrem z kraje nosu/  testy budou dětem provádět rodiče za asistence pedagoga  děti nemusí mít roušku  pokud nebude dítě do MŠ docházet, bude jeho docházka omluvena  v tomto případě není MŠ povinna zajišťovat distanční výuku, ale je možnost se […]

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/22

Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis dětí do MŠ  se uskuteční ve dnech 2. až 14. května 2021 registrací na internetovém portálu  https://zapis.ostrov.cz.                            Žádost si pak vytisknete a podepíšete. Evidenční číslo si někam poznamenejte. K žádosti budete ještě potřebovat rodný list dítěte a podmínkou přijetí […]

Informace k distanční výuce

Distanční vzdělávání  je povinné pro  předškolní děti. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí – tvoření, čtení, pohybové aktivity, didaktické, společenské hry. Na modré třídě je vytvořena uzavřena facebooková skupina , na kterou vám budou posílány každé pondělí materiály, úkoly a náměty k danému tématu. Tento […]

Uzavření MŠ

Na základě usnesení vlády č.216 ze dne 26.2. 2021 je MŠ od  1.3. 2021 do odvolání uzavřena. V této době bude v MŠ provedena dezinfekce všech prostor, bude proveden důkladný úklid, provedena nová výzdoba.  V Ostrově je po tuto dobu v provozu krizová ZŠ pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují […]

Karanténa v MŠ

K dnešnímu dni museli jít do karantény další zaměstnanci a byl potvrzen i pozitivní nález u dítěte. Proto vás prosíme, pokud je to možné, abyste si nechali do konce příštího týdne děti ještě doma, abychom zabránili dalšímu šíření a ochránili ostatní děti i zaměstnance. Situace nás samozřejmě trápí, ale doufáme, že se situace zlepší a […]

Prázdninový provoz MŠ

Na základě usnesení RM č.81/21 vám oznamujeme, že naše MŠ bude v provozu od 26.7. 2021 do 6.8. 2021 pro své děti a pro děti ze všech ostatních MŠ/mimo MŠ Masarykova/.  Dále bude otevřena pro naše děti od 28.6. do 2.7. a pak od 23.8. do 31.8. 2021. Od 1.9. bude zahájen nový školní rok. MŠ bude uzavřena 5.7. […]

Opatření v MŠ

Bohužel je nám velice líto, ale na MŠ byla pozivně testována paní učitelka na Covid -19. Z tohoto důvodu byla kontaktována KHS v Karlových Varech a na základě jejího pokynu musí jít všechny děti i zaměstnanci, kteří byli s paní učitelkou v kontaktu od zítra 4.2. do karantény. Všechny kontakty byly nahlášeny na KHS do […]