Hlavní strana

Pravidla po návratu ze zahraničí

Rodiče jsou povinni informovat MŠ o cestě do zahraničí v posledních 14 dnech. Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od […]

Prázdninový provoz

Od 5.7. do 23.7. bude MŠ uzavřena. Žádáme rodiče dětí, které nebudou v době prázdninového provozu docházet do MŠ, aby si ze šatny odnesli všechny věci. Od 26.7.do 6.8.bude naše MŠ zajišťovat provoz i pro děti z MŠ Halasova a z MŠ Palackého. Přihlášeno je 35 dětí, které budou zařazeny do tříd mezi naše děti. […]

Informativní schůzky

Srdečně zveme rodiče nově přijatých dětí do MŠ dne 24.8. od 15.30 hod.         Přijďte se podívat do MŠ a zeptat se na to, co vás zajímá.                                                 Těšíme se na vás.     

Pasování předškoláků

Srdečně zveme rodiče předškoláků na slavnostní odpoledne, které se uskuteční 24.6. od 15.00 hod. na zahradě MŠ. Po divadelním představení Cesta kolem světa budou děti pasovány na školáky. Bližší informace jsou uvedeny v šatně modré třídy.                                                                                               Těšíme se na Vás.    

ZÁPIS do MŠ na školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022 pro Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace

Otevření MŠ

Od pondělí 26. dubna je MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti povinného testování a nošení roušky. Upozorňujeme, že do MŠ nebudou přijaty děti se symptomy jakéhokoliv onemocnění. Žádáme rodiče, aby při vstupu do MŠ použili dezinfekci a v MŠ se pohybovali v respirátoru jen nejnutnější dobu.  S dítětem vstupuje do MŠ pouze jeden rodič. […]

PLACENÍ stravného a poplatků na srpen 2021

Placení stravného a poplatků srpen 2021

Doplnění informací k zahájení provozu od 12.4.2021

Provoz V MŠ budou v provozu 2 třídy s 15 dětmi – jedna třída pro předškolní děti/modrá/ a druhá třída pro děti , jejichž rodiče patří do skupiny vybraných profesí /žlutá/ – jsou uvedeny předcházejícím příspěvku. Tyto rodiče doloží potvrzení od zaměstnavatele / do 3 dnů/ Rodiče těchto dětí ztrácejí nárok na krizové ošetřovné, pokud dítě do MŠ […]

Provoz MŠ od 12.4.2021

Od 12.4.2021 bude MŠ otevřena pro předškolní děti.  děti se budou 2x týdně testovat Ag neinvazivními testy/stěrem z kraje nosu/  testy budou dětem provádět rodiče za asistence pedagoga  děti nemusí mít roušku  pokud nebude dítě do MŠ docházet, bude jeho docházka omluvena  v tomto případě není MŠ povinna zajišťovat distanční výuku, ale je možnost se […]

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/22

Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis dětí do MŠ  se uskuteční ve dnech 2. až 14. května 2021 registrací na internetovém portálu  https://zapis.ostrov.cz.                            Žádost si pak vytisknete a podepíšete. Evidenční číslo si někam poznamenejte. K žádosti budete ještě potřebovat rodný list dítěte a podmínkou přijetí […]