Hlavní strana

Prázdninový provoz

Od středy 1.7. bude naše MŠ zajišťovat provoz i pro 26 dětí z MŠ Halasova. Děti budou zařazeny do tříd mezi naše děti. Prosíme rodiče dětí, které nebudou o prázdninách do MŠ docházet, aby si odnesli ze šaten všechny věci. Seznamy dětí z MŠ Halasova visí na tabuli v hale. Od 1.7. je zrušena povinnost […]

Obnovení provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude obnoven 25.5. 2020.  Při prvním  vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do MŠ : – písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod nebo pokud […]

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

Všechny děti, které podaly přihlášku k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021, byly přijaty. Předpokládaný termín informativních schůzek je 24.8.2020 od 15.30 hod.                                                                                                                      Těšíme se na Vaši návštěvu.  

Letní prázdniny 2020

Mateřská škola bude v době od 27.7. 2020 do 21.8.2020 uzavřena. V době od 1.7. 2020 do 24.7.2020 bude otevřena pro své vlastní děti a pro děti z MŠ Halasova. V době uzavření naší MŠ mohou děti navštěvovat MŠ Halasova. Žádosti o přeřazení si můžete od 25.5. vyzvednout na modré třídě. Vyplněnou žádost musíte odevzdat […]

PLACENÍ stravného a poplatků

Placení stravného a poplatků  ms.krusnohorska.ostrov@seznam.cz  

Angličtina není dřina

Od října byla na MŠ zahájena výuka anglického jazyka pod záštitou Mgr. Lenky Teturové. Výuka probíhá hravou formou, dle nejnovějších celosvětových trendů v rámci jazykového vzdělávání dětí.

Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání

Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání

Platba za školku na š.r. 2019/2020

Způsob placení poplatků a stravného v MŠ

MAS a MAP

MAS Krušné hory, o.p.s. odkaz na školský portál ORP Ostrov – Školský portál ORP Hurá do lavic