Hlavní strana

Plánované akce na říjen

  Pondělí 4. 10.- Beseda s Policií – výchovně vzdělávací akce pro předškoláky Středa 6.10. –  Hrací den- se svou hračkou z domova Úterý 12.10. – ukázková hodina angličtiny Středa 13.10. – zahájení bruslení na zimním stadionu  pro přihlášené děti z modré třídy.od 10.00/pokyny jsou v šatně na modré třídě/. Čtvrtek 14.10. -divadlo loutek v […]

Provoz MŠ ve školním roce 2021/22

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek.            Vstup do budovy je možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je 100,-Kč. Při ukončení docházky vám bude […]

PLACENÍ stravného a poplatků od 1.9.2021

Placení stravného a poplatků od 1.9.2021 Od 1.9. se bude platit školka jen bezhotovostním způsobem.

Pravidla po návratu ze zahraničí od 23.8. 2021

Rodiče jsou povinni informovat MŠ o cestě do zahraničí v posledních 14 dnech. Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat doma po dobu 7 dnů, s extrémním rizikem 10 […]

ZÁPIS do MŠ na školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022 pro Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace

Otevření MŠ

Od pondělí 26. dubna je MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti povinného testování a nošení roušky. Upozorňujeme, že do MŠ nebudou přijaty děti se symptomy jakéhokoliv onemocnění. Žádáme rodiče, aby při vstupu do MŠ použili dezinfekci a v MŠ se pohybovali v respirátoru jen nejnutnější dobu.  S dítětem vstupuje do MŠ pouze jeden rodič. […]

Doplnění informací k zahájení provozu od 12.4.2021

Provoz V MŠ budou v provozu 2 třídy s 15 dětmi – jedna třída pro předškolní děti/modrá/ a druhá třída pro děti , jejichž rodiče patří do skupiny vybraných profesí /žlutá/ – jsou uvedeny předcházejícím příspěvku. Tyto rodiče doloží potvrzení od zaměstnavatele / do 3 dnů/ Rodiče těchto dětí ztrácejí nárok na krizové ošetřovné, pokud dítě do MŠ […]

Provoz MŠ od 12.4.2021

Od 12.4.2021 bude MŠ otevřena pro předškolní děti.  děti se budou 2x týdně testovat Ag neinvazivními testy/stěrem z kraje nosu/  testy budou dětem provádět rodiče za asistence pedagoga  děti nemusí mít roušku  pokud nebude dítě do MŠ docházet, bude jeho docházka omluvena  v tomto případě není MŠ povinna zajišťovat distanční výuku, ale je možnost se […]

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/22

Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis dětí do MŠ  se uskuteční ve dnech 2. až 14. května 2021 registrací na internetovém portálu  https://zapis.ostrov.cz.                            Žádost si pak vytisknete a podepíšete. Evidenční číslo si někam poznamenejte. K žádosti budete ještě potřebovat rodný list dítěte a podmínkou přijetí […]

Prázdninový provoz MŠ

Na základě usnesení RM č.81/21 vám oznamujeme, že naše MŠ bude v provozu od 26.7. 2021 do 6.8. 2021 pro své děti a pro děti ze všech ostatních MŠ/mimo MŠ Masarykova/.  Dále bude otevřena pro naše děti od 28.6. do 2.7. a pak od 23.8. do 31.8. 2021. Od 1.9. bude zahájen nový školní rok. MŠ bude uzavřena 5.7. […]