Hlavní strana

Vyšetření zraku dětí

Ve středu 21.10. se uskuteční na MŠ screeningové vyšetření zraku dětí, které bude probíhat od 8.15 hod. Vyšetření je zdarma. Upozorňujeme, že bez vašeho písemného souhlasu nemůže být dítě vyšetřeno. Tiskopisy na vyplnění jsou na třídách.                                                                                                Děkujeme.                                                                                                   

PLACENÍ stravného a poplatků na říjen 2020

Placení stravného a poplatků říjen 2020 čtvrtek 15.10. od 7,00 do 16,00 hodin 32,-Kč x 21 dní + poplatky 540,- Kč předškoláci poplatky neplatí    

Roušky

Upozorňujeme, že od 10.9. musí mít rodiče při vstupu do MŠ roušku. Dětí a zaměstnanců MŠ se nošení roušky netýká. Žádáme vás o použití dezinfekce při vstupu do MŠ.                                                                                                      Děkujeme

Elektronické zabezpečení budovy

Od 2.září 2020 bude vstup do MŠ elektronicky uzavřen z důvodu zajištění větší bezpečnosti dětí a zabránění volného pohybu cizích osob. Ke vstupu do MŠ lze použít dva způsoby: za použití čipu nebo pomocí zvonku. Čipy si můžete od 1.září vyzvednout proti podpisu u účetní v kanceláři. Na rodinu je počítáno se dvěma čipy, cena jednoho […]

Provoz MŠ ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek. Od  2.září bude vstup do budovy elektronicky uzavřen a vstup bude možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je […]

PLACENÍ stravného a poplatků na říjen 2020

Placení stravného a poplatků říjen 2020 čtvrtek 15.10. od 7,00 do 16,00 hodin 32,-Kč x 21 dní + poplatky 540,- Kč předškoláci poplatky neplatí    

Angličtina není dřina

Od října byla na MŠ zahájena výuka anglického jazyka pod záštitou Mgr. Lenky Teturové. Výuka probíhá hravou formou, dle nejnovějších celosvětových trendů v rámci jazykového vzdělávání dětí.

Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání

Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání

Platba za školku na š.r. 2019/2020

Způsob placení poplatků a stravného v MŠ

MAS a MAP

MAS Krušné hory, o.p.s. odkaz na školský portál ORP Ostrov – Školský portál ORP Hurá do lavic