Den otevřených dveří, Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/23

Dle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) proběhne zápis do ostrovských mateřských škol ve dnech 2. – 16. května  2022.   Zápis dětí do MŠ  se uskuteční  registrací na internetovém portálu : https://zapis.ostrov.cz.                                                                                                                     Žádost si pak vytisknete a podepíšete. Evidenční číslo si někam poznamenejte. K žádosti budete ještě potřebovat rodný list dítěte a podmínkou přijetí je potvrzení dětského lékaře o plném očkování. Děti předškolní /narozené do 31.8.2017/ očkování dokládat nemusí...

Číst dále

Provoz MŠ ve školním roce 2021/22

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek.            Vstup do budovy je možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je 100,-Kč. Při ukončení docházky vám bude záloha vrácena.  Můžete si vzít 2 čipy, v případě potřeby ještě jeden.                                                                Bližší informace jsou upřesněny v samostatném dokumentu nebo  se můžete informovat u učitelky na třídě.                                                    Poplatky v tomto školním roce budou 530,- Kč. Stravné bude 34,-Kč, pro děti s odkladem  ŠD 37,-. Informace k placení máte v dokumentu zvlášť /inkasem nebo převodem/...

Číst dále