Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání od 1.9.2022

Projekt Operační program Jan Ámos Komenský – Duhový svět č. CZ.02.02.03/00/22_002/0000662

Tento projekt je spuštěn  od 1.9.2022 a jeho ukončení plánováno k  31.8.2024.

Spolufinancován je Evropskou unií a jeho cílem je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání,

včetně usnadňování mobility znevýhodněných skupin.

Číst dále

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Dne 21.9. 2020

Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Číst dále