Roušky

Upozorňujeme, že od 10.9. musí mít rodiče při vstupu do MŠ roušku. Dětí a zaměstnanců MŠ se nošení roušky netýká. Žádáme vás o použití dezinfekce při vstupu do MŠ.

                                                                                                     Děkujeme

Číst dále

Elektronické zabezpečení budovy

Od 2.září 2020 bude vstup do MŠ elektronicky uzavřen z důvodu zajištění větší bezpečnosti dětí a zabránění volného pohybu cizích osob. Ke vstupu do MŠ lze použít dva způsoby: za použití čipu nebo pomocí zvonku.

  • Čipy si můžete od 1.září vyzvednout proti podpisu u účetní v kanceláři.
  • Na rodinu je počítáno se dvěma čipy, cena jednoho čipu je 100,-Kč. Při ukončení docházky jste povinni čip vrátit a záloha vám bude vrácena. Čip bude odhlášen z evidence. Čip je majetkem MŠ.
  • Při ztrátě čipu vám nebude záloha vrácena a musíte si zakoupit nový čip.
  • Při  vstupu do budovy přiložíte čip ke čtečce u dveří, po vstupu se po několika vteřinách  dveře  opět zablokují. Při odchodu přejedete rukou tlačítko u dveří...
Číst dále

Provoz MŠ ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek. Od  2.září bude vstup do budovy elektronicky uzavřen a vstup bude možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je 100,-Kč. Při ukončení docházky vám bude záloha vrácena.  Můžete si vzít 2 čipy, v případě potřeby ještě jeden.Bližší informace budou upřesněny v samostatném dokumentu nebo  se můžete informovat u učitelky na třídě.  Poplatky v tomto školním roce budou 540,- Kč.

Počty dětí ve třídách:

Zelená třída: 21 dětí – paní učitelky Simona Mikleová, Barbora Lakatošová + chůva Olga Kuboňová

Žlutá třída:   24 d...

Číst dále

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

Všechny děti, které podaly přihlášku k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021, byly přijaty.

Předpokládaný termín informativních schůzek je 24.8.2020 od 15.30 hod.

                                                                                                                     Těšíme se na Vaši návštěvu.

Číst dále

Letní prázdniny 2020

Mateřská škola bude v době od 27.7. 2020 do 21.8.2020 uzavřena.

V době od 1.7. 2020 do 24.7.2020 bude otevřena pro své vlastní děti a pro děti

z MŠ Halasova.

V době uzavření naší MŠ mohou děti navštěvovat MŠ Halasova. Žádosti o přeřazení si můžete od 25.5. vyzvednout na modré třídě. Vyplněnou žádost musíte odevzdat do 5.6. na naší MŠ. Všechny žádosti pak budou předány na MŠ Halasova.

Provoz bude zahájen 24.8. 2020 už pouze pro naše děti.

Informace k placení budou oznámeny na začátku června. Kdo nebude v červenci a v srpnu chodit, nebude platit nic.

                                                                                                                 Děkujeme

Číst dále