Angličtina není dřina

Od října byla na MŠ zahájena výuka anglického jazyka pod záštitou Mgr. Lenky Teturové. Výuka probíhá hravou formou, dle nejnovějších celosvětových trendů v rámci jazykového vzdělávání dětí.

V rámci výuky mají děti řízenou činnost vedenou lektorem. Je zde zařazeno krátké cvičení a protažení těla, také se děti seznámí se slovní zásobou a stolováním v angličtině a zažijí zde i volnou hru, kdy si lektor s dětmi hraje v malých skupinkách a přizpůsobuje se hře i tématům dle aktuálního zájmu dětí. Kromě jazykových znalostí dochází k rozvoji i dalších vzdělávacích oblastí. Děti mají k ruce i svou paní učitelku, na kterou jsou zvyklé. Výukový program má velice pozitivní vliv na seznámení s jazykem a nenucené získávání slovní zásoby běžného života v MŠ. Tím, že výuka probíhá v jejich prostředí, děti rychle ztrácí komunikační zábrany a začínají komunikovat v angličtině.