Oznámení o porušení práva

Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace určila příslušnou osobou interního auditora Městského úřadu Ostrov.  

Příjem oznámení probíhá:

písemně elektronicky – oznameni@ostrov.cz

písemně v listinné podobě – Michal Blafka (interní auditor)

                                                         Město Ostrov

                                                         Jáchymovská 1

                                                         363 01 Ostrov

                                                         Nutno označit „Neotvírat“

ústně osobně – Městský úřad Ostrov

                                    kancelář č. C 202

                                    Jáchymovská 1

                                    363 01 Ostrov

ústně telefonicky – 354 224 861, 723 852 290

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

Oznámení lze též podat Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Příjem oznámení probíhá:     viz https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/