PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Dne 21.9. 2020

Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Prohlášení přístupnosti se vztahuje na internetové stránky: www.mskrusnohorska.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Struktura informací

Struktura informací a ovládacích prvků na stránkách byla vytvořena s intuitivním ovládáním přes pravé horní menu navigace. Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru. Způsob otvírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele. Vzhled stránek a jejich funkčnost by neměli obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21.9. 2020
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 21.9. 2020

Zpětná vazba

V případě jakýchkoliv dotazů nebo hlášení problémů nás kontaktujte:
Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace
Krušnohorská 766
363 01 Ostrov
Tel.: 739521736
E-mail: ms.krusnohorska.ostrov@seznam.cz

Prosazování práva

Zřizovatelem příspěvkové organizace, na kterého se můžete obrátit, je Město Ostrov:
Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Tel.: 354 224 999
Web: http://www.ostrov.cz
E-mail: podatelna@ostrov.cz