Prázdninový provoz 2022

Od 4.7. do 29.7. 2022 bude naše MŠ  zajišťovat  provoz i pro děti z ostatních MŠ / mimo MŠ Masarykova/. Z ostatních MŠ  je přihlášeno celkem 53 dětí, které budou začleněny  do 3 tříd mezi naše děti. Na nástěnce budou vyvěšeny seznamy dětí, na kterou třídu budou docházet. Upozorňujeme, že v současné době se vyskytuje na naší MŠ sedmá nemoc /ruce-nohy-ústa/.  Jedná se o virové  onemocnění, jehož hlavním projevem je kožní vyrážka na těle a na sliznici.                                                                                                                         Rodiče našich dětí žádáme, aby si odnesli ze šaten všechny věci.

Přejeme vám všem klidné, pohodové prázdniny, plné sluníčka a radosti s vašimi dětmi. Děkujeme za vaši spolupráci a těšíme se na vás v novém školním roce.   

Rodiče z jiných MŠ prosíme, aby si podle seznamů našli svoji šatnu a věci si dali do volných poliček, kde nejsou žádné věci. Děti z modré třídy mají vstup v pravé postranní části budovy. Pokud jste nemocní nebo nepřijdete, zavolejte na číslo 739521736. 

Přejeme Vám, abyste vy i vaše děti zvládli pobyt v naší MŠ bez problémů. 

                                                                 Kolektiv pracovníků MŠ.