Den otevřených dveří, Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/23

Dle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) proběhne zápis do ostrovských mateřských škol ve dnech 2. – 16. května  2022.   Zápis dětí do MŠ  se uskuteční  registrací na internetovém portálu : https://zapis.ostrov.cz.                                                                                                                     Žádost si pak vytisknete a podepíšete. Evidenční číslo si někam poznamenejte. K žádosti budete ještě potřebovat rodný list dítěte a podmínkou přijetí je potvrzení dětského lékaře o plném očkování. Děti předškolní /narozené do 31.8.2017/ očkování dokládat nemusí. Žádost i evidenční list najdete na webu MŠ v sekci dokumenty. Pokud někdo nemá možnost se elektronicky zaregistrovat, můžete si přihlášku vytisknout nebo si ji můžete spolu s evidenčním listem osobně vyzvednout od 11.dubna v MŠ.

Další informace                                                                                                                              Pokud má dítě nějaké zdravotní problémy, omezení, navštívili jste poradenské zařízení, máte nějakou potravinovou alergii, je nutná domluva s ředitelkou.

Doručení písemností do MŠ

1) e-mailem s elektronickým podpisem /naskenované pošlete na: ms.krusnohorska.ostrov@seznam.cz

2) do datové schránky MŠ 646ey9

3) poštou na adresu: Mateřská škola, Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov

4) vhozením do schránky / u vrátek na plotě/

5) osobní podání v MŠ při zápisu dne 11. 5. od 10.00 do 11.00 a od 14.30 do 15.30 hod.

Pokud si nemůžete potřebné doklady vytisknout, můžete si je přijít vytisknout do MŠ nebo si je můžete vyzvednout při Dni otevřených dveří 26.4.

Kritéria pro přednostní přijetí

  • děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky – děti, které do 31.8. 2022 dovrší 5 let- pro tyto děti je vzdělávání povinné
  • děti, které dosáhnou k 1.9.2022 nejméně 3 let věku ,  sourozenci již přijatých dětí
  • ostatní děti

Pro přijetí není rozhodující pořadí doručení. Na vyřízení žádosti je lhůta 30 dnů.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Číselný seznam s oznámením bude vyvěšen na webových stránkách MŠ a na dveřích.  Každé dítě má svůj kód. O přijetí či nepřijetí budete informováni  jedním ze způsobů :  e-mailem, telefonicky, SMS zprávou do 31.5. 2022.        

Zvláštní zápis pro děti z UA proběhne  14.6. od 10.00 hod. do 16.00 hod.                                                                                                       

Den otevřených dveří se uskuteční  27.4. od 10.00 do 11.00 a od 14.30 do 15.30 hod. Přijďte se do MŠ s vašimi dětmi podívat, prohlédnout si ji, pohrát si a zeptat se na to, co vás zajímá. Samotný zápis bude dne 11.5. 2022 od 10.00 do 11.00 a od 14.30 hod. do 15.30 hod. Budeme se na vás těšit.  Předpokládaný termín informativních schůzek je 29.8.2022 od 15.30 hod.

Pokud vás něco zajímá nebo vám není něco jasné, ptejte se na mailu ředitelky MŠ patockova.h@seznam.cz  nebo na 725182347.

 

Tak hodně štěstí při zápisu, ať vše zvládnete.

                                                                                               

                                                                             Hana Patočková – ředitelka MŠ