Schválený rozpočet 2022

Schválený rozpočet rok 2022

Náklady:
energie          530000
ost.náklady    350000
opravy             55000
velké opravy  200000
zahrada           40000
odpisy            118840
————————————
                    1293840
 
Výnosy:
poplatky         290000
příspěvek       762840
velké opravy  200000
zahrada           40000
jiné výnosy        1000
————————————
                    1293840