Depistáž v MŠ

V měsících říjnu a listopadu probíhala v MŠ depistáž předškolních dětí, kterou realizovali kvalifikovaní odborní pracovníci z  Pedagogicko  psychologické poradny z Karlových Varů. Výstupem bude zpráva pro zákonné zástupce a metodické doporučení pro pedagogické pracovníky MŠ na co zacílit následný rozvoj oslabených oblastí u dětí. Zákonní zástupci budou mít v lednu možnost konzultovat danou zprávu s pracovnicemi PPP. Zpráva bude zákonným zástupcům předškolních dětí předána v obálce v nejbližších dnech nebo jim bude poslána na e-mail.

Ve spolupráci s PPP bude pokračovat i nadále.