Depistáž v MŠ

V měsících říjnu a listopadu bude v MŠ  probíhat depistáž předškolních dětí, kterou budou realizovat kvalifikovaní odborní pracovníci z  Pedagogicko  psychologické poradny z Karlových Varů. Více se dozvíte na třídních schůzkách dne 22.9. Výstupem bude zpráva pro zákonné zástupce a metodické doporučení pro pedagogické pracovníky MŠ, na co zacílit následný rozvoj oslabených oblastí u dětí. Zákonní zástupci budou mít v lednu možnost konzultovat danou zprávu s pracovnicemi PPP. Zpráva  pak bude zákonným zástupcům předškolních dětí předána v obálce  nebo jim bude poslána na      e-mail.

Ve spolupráci s PPP bude MŠ pokračovat i nadále.