Provoz MŠ ve školním roce 2021/22

Vítáme Vás všechny v novém školním roce , přejeme vám úspěšný start a co nejméně slziček dětí, ale i maminek.            Vstup do budovy je možný pouze za použití čipu nebo pomoci zvonku . Čipy si můžete od 1. září vyzvednout v kanceláři u účetní. Záloha na čip je 100,-Kč. Při ukončení docházky vám bude záloha vrácena.  Můžete si vzít 2 čipy, v případě potřeby ještě jeden.                                                                Bližší informace jsou upřesněny v samostatném dokumentu nebo  se můžete informovat u učitelky na třídě.                                                    Poplatky v tomto školním roce budou 530,- Kč. Stravné bude 34,-Kč, pro děti s odkladem  ŠD 37,-. Informace k placení máte v dokumentu zvlášť /inkasem nebo převodem/.

Počty dětí ve třídách:

Zelená třída: 24 dětí – paní učitelky Simona Mikleová, Barbora Lakatošová + chůva Olga Kuboňová

Žlutá třída: 25 dětí – paní učitelky Dana Humpálová, Irena Peroutková + asistent pedagoga Nikola Studénková

Modrá třída: 25 dětí – paní učitelky Jana Létalová, Jana Smoláková, ředitelka Hana Patočková

Co potřebuje dítě do MŠ:

 • Plastový hrníček na pití
 • Bačkorky ne pantofle
 • Hřebínek
 • Pohodlné oblečení do třídy
 • Oblečení na pobyt venku, které mohou ušpinit
 • Boty na zahradu /staré botasky, holinky/
 • Pyžamo na spinkání
 • Oblíbený plyšáček, aby si dítě lépe zvyklo

 Prosíme o podepsání nebo označení věcí, u kterých je to možné.

Hygienická opatření od 1.9.2021

 • MŠ zahájí svou činnost v plném rozsahu a v souladu se školskými právními předpisy.
 • Děti ani  pedagogičtí zaměstnanci MŠ nemusí mít roušku, ani se netestují. Dítě s příznaky infekčního onemocnění nebude do MŠ přijato.
 • Rodiče vstupují do MŠ v respirátoru a pohybují se v budově pouze nezbytnou dobu.
 • Budou aktualizovány kontakty na zákonné zástupce dětí.
 • MŠ průběžně dětem i zaměstnancům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Je omezen vstup cizích osob do MŠ.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid -19 je MŠ povinna postupovat podle pokynůKHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Hygienická  pravidla

 • U vstupu do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • Po vstupu do třídy si dítě důkladně omyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, učitelky na nutnost takového postupu opakovaně upozorňují, je zajištěno bezpečné osušení rukou.
 • V MŠ se provádí  opakované, intenzivní a krátkodobé větrání prostor.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, denně se provádí důkladný úklid všech místností. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, koberce se vysávají.Je kladen důraz ne dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí. Uklízečky jsou informovány o hygienických zásadách.
 • Při praní prádla jsou dodržována pravidla podle manuálu.
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Dítěti s přetrvajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění/rýma, kašel/je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí /potvrzení od lékaře/.

 

Další informace se dozvíte v září na třídních schůzkách.

                               Děkujeme za dodržování hygienických opatření.