Elektronické zabezpečení budovy

Od 2.září 2020 bude vstup do MŠ elektronicky uzavřen z důvodu zajištění větší bezpečnosti dětí a zabránění volného pohybu cizích osob. Ke vstupu do MŠ lze použít dva způsoby: za použití čipu nebo pomocí zvonku.

  • Čipy si můžete od 1.září vyzvednout proti podpisu u účetní v kanceláři.
  • Na rodinu je počítáno se dvěma čipy, cena jednoho čipu je 100,-Kč. Při ukončení docházky jste povinni čip vrátit a záloha vám bude vrácena. Čip bude odhlášen z evidence. Čip je majetkem MŠ.
  • Při ztrátě čipu vám nebude záloha vrácena a musíte si zakoupit nový čip.
  • Při  vstupu do budovy přiložíte čip ke čtečce u dveří, po vstupu se po několika vteřinách  dveře  opět zablokují. Při odchodu přejedete rukou tlačítko u dveří. Dveře dobře zavírejte a nevpouštějte tam jiné osoby.
  • Na čipu je nastaven čas pro vstup do MŠ: 6.00- 8.00, 12.00-12.30, 14.00- 17.00 hod.
  • V jinou dobu  čip nefunguje a musíte použít tlačítko pro videotelefon u dveří.
  • Kdo nemá čip, použije zvonky u vchodu, které jsou napojeny na videotelefony ve třídách nebo v kancelářích.
  • Příjemce hovoru si ověří důvod pro vstup do MŠ.
  • Harmonogram provozu tříd . 6.00- 6.45- pouze modrá třída, 6.45- 15.30 – všechny třídy, 15.30- 17.00 hod- pouze modrá třída.
  • Informace budou součástí Školního řádu.