Rozpočet MŠ 2020

Schválený rozpočet rok 2020

Náklady:
energie          537000
ost.náklady   400000
opravy             50000
velké opravy  200000
zahrada           40000
odpisy              69582
————————————
                     1296582
 
Výnosy:
poplatky         280000
příspěvek       775582
velké opravy  200000
zahrada           40000
jiné výnosy        1000
————————————
                     1296582