Návrh rozpočet MŠ 2020

Návrh rozpočtu rok 2020

Náklady:
energie          597000
ost.náklady   450000
opravy             50000
velké opravy  200000
zahrada           40000
odpisy              69582
————————————
                    1406582
 
Výnosy:
poplatky         280000
příspěvek       885582
velké opravy  200000
zahrada           40000
jiné výnosy        1000
————————————
                    1406582