Platba za školku na š.r. 2022/2023

Způsob placení poplatků a stravného v MŠ

1/  inkasem – musíte udělat povolení k inkasu pro číslo účtu 101165971/0300 u vaší banky,
doklad dodejte do prvního dne v měsíci účetní školy – obsah potvrzení – jméno dítěte, rodiče a číslo vašeho účtu
limit inkasa by měl být dostatečně vysoký ( dopor.min.1500 Kč)
 
2/  převodem z účtu  – a to dle emailu, který dostanete vždy začátkem měsíce, kde budou údaje o platbě a splatnosti
 
Od 1.9.2022 platí rodiče poplatky stanovené MŠ 550,- Kč za měsíc a to vždy, pokud je dítě zapsáno do MŠ a není předškolák, tj. od 1.9.2022 do 31.8.2023 dosáhne věku 6 let, stejně tak i odkladové děti, které dosáhnou ve š.r. 2022/2023 7 let.
Stravné se platí za ranní svačinu 8,- Kč, oběd 18,-Kč a odpolední svačinu 8- Kč. V částce je zahrnut pitný režim po celý den.
Sedmileté děti platí 9+20+8 Kč.